Podzimní výjezd do Jizerských hor 2014

Podzimní výjezd proběhne opět v Jizerských horách, v termínu 8.-14. listopadu 2014. Ubytování budeme na chatě MUHU v Jindřichově (www.chatamuhu.cz).

Výjezd je tematicky zaměřen na 1. světovou válku a nacionalismus. Kromě toho budou třídy absolvovat hodiny běžné výuky některých předmětů a orientační běh. Dva dny budou věnovány výletům s doprovodným geologickým a historickým programem. Kappa má plánované také obhajoby záměrů praktických maturit (prezentaci doporučujeme připravit již v Praze, protože na výjezdu na to nebude prostor).

 

Podrobné informace najdete v PDF zde.

 

 

 

Příjemný den přeje Vaše Přírodní škola