Podzimní prázdniny na Českomoravské vysočině

Podrobné informace k dobrovolnému výjezdu Přírodní školy na Českomoravskou vysočinu.

 

Akce má především herní a poznávací ráz, na programu budou výlety, poznávání přírody i měst (Tábor, Pelhřimov), pokud bude počasí hezké, zkusíme si i vyrobit a pustit draky. Spát budeme v sále hostince U Zmátlů v obci Sázava pod Křemešníkem, jídlo bude (až na první den) společné.

Všechny věci je potřena sbalit do batohu s ohledem na to, že od vlaku půjdeme s batohy cca 7 km pěšky.

Sraz: v sobotu 26. října 2013 v 8:45 na hlavním nádraží v dolní hale u prodejny Vodafone

S sebou: jídlo a pití na cestu, spacák, karimatku, menší kapesné, vhodné oblečení, vhodná obuv, nůž, baterku (čelovku), misku na jídlo, lžíci a hrníček, psací potřeby, blok, jídlo na společný stůl na první večeři (ideálně nějaké sladké a slané NAPEČENÉ dobroty, aby vydržely i déle), kartičku zdravotní pojišťovny (nebo její kopii), přezuvky, plavky a ruční (v případě hezké počasí dobrovolné koupání), doklad totožnosti s fotografií, dobrou náladu.

U účastníků, kteří dosud nejsou studenty školy, požadujeme písemný souhlas rodičů s účastí na akci a funkční kontakt na rodiče (ideálně telefon).

Cena: 500,- Kč (zahrnuje jídlo, ubytování, vstupné; jízdné je částečně hrazeno z grantu MHMP)

Návrat: v úterý 29.16:40 na Hlavní nádraží též k prodejně Vodafone v dolní hale.

Případné další informace nebo dotazy na tichy@prirodniskola.cz nebo 603995726

 

 

S pozdravem                                                                                                   Mgr. František Tichý