Podmínky v květnu - p. uč. Najbert

Ný  - Občanská výchova

počet podmínek: sníženo na 13 (*A11 přesouváme do dalšího roku)

Jaké podmínky se plní:

*A8 – je zadána v Edookitu

*A9 – bude splněna prací ve škole 9. května.

*A10 – bude splněna skupinovou prezentací, příprava bude probíhat v rámci středy 10. května, prezentace proběhnou 16. a 23. května

 

Pozor: 22. května se ve škole hodnotí portfolio a sešity. Je třeba si je do té doby přinést do školy a doplnit chybějící zápisky či podmínky!

 

Mí – Občanská výchova

počet podmínek: snížen na 12 (nebudeme vypracovávat A9)

Jaké podmínky se plní:

A7 a A8 – zadána v Edookitu

ve čtvrtek 18. května píšeme souhrnný test *A10 Právo

 

Nezapomeňte, že podmínkou klasifikace je kontrola sešitu. 

 

Lambda – ZSV

počet podmínek: zůstává 16

jaké podmínky se plní

A11 – test 19. května (výměna hodin ZSV-D)

A12 – splníme na exkurzi 23. května

*B2 – četba odevzdat do 16. 5.

 

Lambda – Dějepis

počet podmínek: sníženo na 14 (neplníme A11 a A12)

Jaké podmínky se plní

A10 – test čtvrtek 18. května

*A13 – pro souhrn je třeba mít splněné dvě nepovinné A podmínky

 

*B2 Portfolio – odevzdat ke kontrole do pátku 19. května