Podmínky mí F a Bi

Sekunda – mí

Biologie:

Zůstává počet 16 podmínek. Bude probráno A1 – A9. Pozor A8 je automaticky při dobrém výsledku A6 a A7, A7 je skupinové zkoušení. Dále mohou mít všichni z minula B2, B3, B5, nově si splnit B4 poznávačku bezobratlých, B7 poznávačku hornin, sešit, poznávačku pokojových rostlin (dobrovolná) nebo další libovolnou nepovinnou B nebo C, či si dát kredit.

Fyzika:

 

Zůstává počet 10 podmínek. Bude probráno A1 – A7 (pozor A7 je skupinové zkoušení). Dále je možno si splnit sešit, příp. jinou nepovinnou B nebo C podmínku.