Podmínky kappa CH, F a Bi

Chemie

Sníženo  na 9 podmínek.

Biologie

Zůstává 13 podmínek. Bude probráno do A8. Sešit není za podmínku. Doporučuji si splnit poznávačku pokojových rostlin.

Fyzika

Sníženo na 11 podmínek. Bude probráno do A6.