Podmínky - František - 3. kvadrimestr

Prima

Bi - počet podmínek zůstává na 12, bude probráno A1,2,3,4 a A6, takže je třeba mít celkem (při splnění všech A podmínek)od začátku roku 7 B podmínek.

F - počet podmínek se vzhledem k odpadajícím hodinám snižuje na 9, probere se A1 - A4, tj je třeba mít (při splnění všech A podmínek) celkem (od začátku roku 5 B podmínek).

Tercie

F - probereme A1 - A9, vzhledem k odpadajícím hodinám se počet podmínek snižuje na 14, tj. je třeba mít celkem 5 B nebo C podmínek.

Bi - Probereme do A7, navíc přibyla áčkovka imunita, takže počet podmínek zůstává, tj. 15.

Kvarta

F - probereme do A9 podle plánu, takže zůstává 14 podmínek.

CH - probereme do A7, takže se snižuje na 11 podmínek

Septima

F - Probereme do A8, takže počet podmínek zůstává na 13 (POZOR A8 je skupinové zkoušení, tak si to raději naplánujte bez ní).

Bi - Probereme do A7, takže počet zůstává na 12

CH - Probereme do A7, takže počet zůstává na 10