Podmínky F - mí - 2016/2017

Podmínky - fyzika - tercie – mí 2016/2017

 

A1          Značky a jednotky používané ve fyzice, převody jednotek, práce s exponenty, úpravy jednoduchých výrazů – klasicky je třeba splnit pět testíků, ideálně do 1. termínu podmínek. 

A 2         Práce, výkon, účinnost. (září)

A3          Energie, kinetická a potenciální energie, zákon zachování energie. (říjen)

A4          Vnitřní energie, teplo, teplota, absolutní teplota, měrná tepelná kapacita, tepelná výměna, skupenské teplo, stavová rovnice ideálního plynu (říjen)

A5          Změny skupenství látek; spalovací motory, lednice, tepelné čerpadlo, mraky. (ústní zkoušení ve volném čase po skupinách, které si sestavíte - listopad) 

A6          Práce, energie, teplo –souhrn- (zkoušení po kruzích)

A7)         Elektrický náboj, elektrické pole.Jednotka el. náboje, vodič a izolant v el.poli, siločáry el. pole.Elektrický proud, el. obvod, elektrotechnické značky a jejich použití.El. proud, napětí a odpor a jejich měření.Ohmův zákon a jeho využití. (prosinec) 

A8)         Závislost el. proudu na vlastnostech vodiče.Seriové a paralelní zapojení rezistorů.Reostat. (leden)

A9)         Práce a energie-opakování.Elektrická práce, elektrická energie.Výkon elektrického proudu. (únor)

A10)       Elektromagnetické jevy.Magnetické pole cívky s proudem, elektromagnet, působení magnetického pole na cívku s proudem, elektromotor, dynamo, jistič, elektromagnetická indukce. (ústní zkoušení po skupinách, které se sestavíte - únor)

A11)       Střídavý proud.Vznik střídavého proudu, alternátor, měření efektivní hodnoty střídavého proudu a střídavého napětí, transformátor. Střídavý proud v energetice. (březen)

A12)       Elektromagnetické jevy-souhrn (zkoušení po kruzích)

A13        Polovodiče, typy polovodičů, termistor, fotoodpor, dioda, tranzistor, zesilovač. (duben)

A14)       Vedení elektrického proudu v kapalinách a plynech . (květen)

 

B1)         Protokoly ze všech povinných praktik a exkurzí.

B2)         Příprava a vedení hodiny – ve dvojici nebo trojici s vybraným(-i) spolužáky ze třídy (je potřeba, aby se roznoměrně zapojili všichni aktéři).

B3)         Příprava a předvedení alespoň dvou větších, nebo třech menších pokusů před třídou. Vysvětlení. (konzultace – měly by navazovat na probíranou látku)

B2          Tvorba učební pomůcky I. (schéma, PC prezentace)

B3          Tvorba učební pomůcky II. (funkční model jednoduchého zařízení souvisejícího s probíranou látkou – hl. elektřina  a magnetismus, předvedení, vysvětlení)

B5)         Příprava a pomoc při vedení praktik. (ve škole, nebo ve spolupráci s Dr.V.Žákem na MFF UK; možné i pro jiné děti na akci v Pyšelích ad.).

B6)         Kvalitní vedení sešitu ( kontrola min. 3x do roka –možno splnit již na konci 3. termínu podmínek)

B7)         Aktivní účast na alespoň dvou setkání fyzikálního kroužku na MFF UK.

B8)         Poznávačka souhvězdí a objektů na obloze (v rámci nějaké školní akce – skupinka si může vzít přípravu a výklad i jako podmínku B2)
B9          Filmová reportáž z návštěvy zajímavého technického zařízení nebo památky (max. 5 min). Film by měl zachycovat místo, čas, popis, základní historii a technické parametry a ideálně i rozhovor s někým, kdo tam pracuje. Nezapomeňte na titulky, hudební doprovod ad.. Může to být např. vodní nebo větrná elektrárna, lokomotiva vlaku (rozhovor se strojvedoucím), tramvaj, čistička odpadních vod, vodárna, parník nebo další věci., ideálně to předem zkonzultujte…
B10        Komix – život a dílo zadaného vědce nebo technika (alespoň 30 obrázků, hezká úprava).

 

C1          Aktuality ve fyzice, studium odborných časopisů pro mládež (konzultace)

C2          Fyzikální základy zadaného složitějšího technického zařízení („Jak věci fungují“)

 

Do.         1. 11.      splnit                                     6

Do.         15. 12.                                                  9

Do.         16. 3.                                                     15

Do          25. 5.                                                     19

 

 

Učebnice fyziky pro 8. ročník ZŠ (žlutá, možnou koupit od lambdánů)