Plán na týden | 28. listopadu - 4. prosince 2022

  • dispečer: Franta Prokop  , zást.
  • dispečerská služba: kruh  

celý týden nebude Anežka, příp. jí napište e-mail, nebo její věci řeště s Františkem

pondělí 21. listopadu

7:50 začíná společňák na Letohradské, výuka podle rozvrhu

Velká přestávka - tělocvična (zadní)

16:10 pedagogická rada

úterý 29. listopadu

velká přestávka - kapitanát

po obědě školní klub ??? (upřesníme podle situace kdy a kde bude)

+ kroužek pro ukrajinské děti na Jiřáku (kdo by chtěl pomoci napište mi mail nebo řekněte ve škole)

středa 30listopadu

OMIKRON UŽ OD RÁNA organizuji zdravoťák (tj. nemají sporty)

pí, ksí, ný od ráno sporty - bruslení a lezení - instrukce víte, vše platí

PLAVÁNÍ: pí - sraz v 7:30 na Nádraží Holešovice dole v metru, ostatní jdou rovnou do bazénu, 8:00 nástup nahoře

cca od 10:00 projekty, konec podle rozvrhu:

 π

UK - společný odchod od bazénu v 9:15

 ο

Zdravoťák na ZŠ Svatého Augustina v Krči, lektoři a opravovači sraz v 7:50 na Kačerově v metru, ostatní v 8:40 před školou Svatého Augustina v Krči; s sebou věci na stanoviště, svačinu (oběd dostaneme)

 ξ MFF - praktika (MM), sraz v 10:00 před MFF UK v Troji
 ν

Bi (AK) - začátek v 10:00 ve škole

Č

16:30 dobrovolný kroužek na matfyzu

čtvrtek 1. prosince

Výuka dle rozvrhu

společňák 7:50 ve škole (mají na starosti omikron)

Fórum - třídnický sraz + řešení podmínek ad., kdo bude už mít hotovo, tak sport

KONEC PLNĚNÍ PODMÍNEK (už se nezkouší, jen řeší...)

19:00 KLUB MLADÉHO DIVÁKA - divadlo Rokoko (kdo se přihlásil a nemůže jít, řekběte to Tereze, aby mohl jít někdo jiný)

NÝ - POSLEDNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK K MATURITNÍ ZKOUŠCE !!!

pátek 2. prosince

7:50 začíná společňák

Výuka podle rozvrhu

odjezd na dobrovolnou akci ve Sv. Jánu (přednáškově-meditační víkend)

sobota 3. prosince

dobrovolná akce ve Sv. Jánu (přednáškově-meditační víkend)

neděle 4. prosince

dobrovolná akce ve Sv. Jánu (přednáškově-meditační víkend)

Akce a aktivity ve výhledu

  • 1. prosince - konec prvního trimestru (ten den už se nezkouší)
  • 2.-4. 12. - dobrovolný Svatý Ján - program věnovaný přednáškám a workshopům klubu vědců (zvl. jak funguje mozek a kventová fyzika pro všechny + meditační a sebepoznávací program, přednostně starší studenti, z pí jen vážní zájemci, kteří se individuákně domluví)
  • 6.12. N8vštěva z pravěku v Terezíně (celý den)
  • do neděle 11. prosince odevzdání námětů na umělecký výjezd online na webu
  • 15.12. školní předvánoční koncert na schodech