Plán na týden | 19. - 25. září 2022

  • dispečer: Prokop, zást. Franta Prokop
  • dispečerská služba: kruh 

Kromě úterý probíhá výuka ve staronové škole v Letohradské ulici. Připomínáme povinnost PŘEZOUVAT SE. Kdo máte, vezměte si "letohradské" čipy. Příchod do školy zadním vchodem a schodištěm.

pondělí 19. září

7:50 začíná společňák ve třídě pí (naproti schodům)

výuka podle rozvrhu hodin

velká přestávka - porada pomocníků na adapťák pí ve Sv. Jánu

na oběd odchází třídy pod vedením učitele (kdo chodí)

odpolední podle rozvrhu

16:10 - klub vědců - přednáška Lukáše Kekrta, jaký je život vědce...

16:10 pedagogická rada, mj, řešení nové verze školního řádu

úterý 20. září

7:00 koužek latiny ve škole

výuka podle rozvrhu hodin na Letohradské, společňák začíná v 7:50

NEZAPOMEŇTE, ŽE JSOU TĚLOCVIKY

velká přestávka - kapitanát

po 6. VH nástup

středa 21. září

7:50 začíná společňák ve třídě omí (pro všechny)
sporty nejsou, omí, ksí a ný - finišování Expedice (nácvik prezentací a workshopů), pí bude  mít UK program už od rána
cca od 10:00 projekty:

 π

 

 

Osobnostně - sociální výchova  (TP, LR)

 ο

 

ICT (ŠM) - formátování textu, náležitosti profilové práce (obsah, stránkování, poznámky pod čarou, seznam obrázků/grafů, atd.) s sebou vlastní notebook (kdo má možnost)

 ξ

 

Aj - Energetika - zahájení projektu
 ν

 

Bi - genetika (AK), s sebou sešit na biologii

 

2. část workshopu Ondry Fábryho (ve škole)

čtvrtek 22. září

7:50 začíná společňák (pro všechny)

výuka podle rozvrhu hodin , vč. odpoledky

pátek 23. září

7:50 začíná společňák (pro všechny)

výuka podle rozvrhu hodin částečně venku (pravděpodobně v Letenských sadech)
y
odpoledne odjezd pí + pomocníků do Sv. Jána pod Skalou, sraz v 16:00 na Hlavním nádraží

sobota 24. září

pí - adapťák ve Svatém Janu pod Skalou

neděle 25. září

pí - adapťák ve Svatém Janu pod Skalou

Akce a aktivity ve výhledu

  • st 28. září - dobrovolná voda (zapisujte se ve škole)
  • 3. - 7. října - omí brigáda v Bozkově, ksí stáže, ostatní výuka ve škole
  • 12.-16. října - výjezd do CERNu a Ženevy (pro včas přihlášené)
  • 16. října - Bubnování pro Bubny - pomoc s organizací
  • 22. října - den Petra a Evy Ginzových na Bubnech (Návštěva z pravěku, film, výstava ad.)