Poselství pro rok 2022 | ohlédnutí za uplynulým

Vážení rodiče, přátelé a studenti,

Další rok doběhl do cílové rovinky a možná proto, jaký byl, cítíme mnohem více důvodů děkovat. Vám všem, kteří s námi jedete na jedné lodi a mocně nás podporujete. Připojujeme filmové ohlédnutí za zážitky minulého roku s poselstvím pro rok následující.

Jsme rádi, že navzdory složitým a často nepřehledných časům můžeme stále kráčet spolu. Přejeme vám hodně sil, světla a odvahy na cestu a hlavně důvěry v to, že všechno má svůj smysl.

Mnoho štěstí, zdraví a radosti do nového roku,

studenti a učitelé Přírodní školy