Organizace týdnů | 11. - 24. února 2019

Dispečer: Bedřich

pondělí 11. února

Velká přestávka: setkání těch, kdo organizovali sobotní výlet pro uchazeče (svačina bude!) 

predstavení KMD - Válka profesora Klamma v Minoru, sraz v 18:30 na Muzeu C na nástupišti

úterý 12. února

Velká přestávka - kapitanát

Po obědě: NENÍ KLUB

14:30 výtvarný kroužek 

Lenka (poradenské služby psychologické a jiné)

středa 13. února

PLAVÁNÍ A BRUSLENÍ!!!

Bruslení: sraz v obvyklém čase na obvyklém místě, s sebou brusle, helmu a další vybavení dle zadání

Plavání: sraz v 7:45 před bazénem na Výstavišti, s sebou plavky, ručník ad...

Učí se podle mimořádného rozvrhu (hodiny z pondělí, kdy bude generálka na akademii)

konec podle tříd, oběd ve škole

čtvrtek 14. února

Poslední termín odevzdání námětů na volitelné dny v březnu

Velká přestávka: pedagogická rada

Fórum: setkání skupiny na odladění konceptu etické komise, volitelné aktivity - sport, relaxace, deskové hry, zadávání podmínek

pátek 15. února

7:00 kroužek Latiny

Změna rozvrhu + bruslení všech tříd, s sebou 50,- Kč, brusle si můžete půjčit tam

Po obědě dobrovolný úklid ve škole (parkety ad.)

sobota 16. února

Rozloučení se Simonem, Žižkov - Betlémská kaple, 9h (pokud tam někdo netrefí, tak sraz v 8:00 na nástupišti metra C Florenc)R

neděle 17. února

PRÁZDNINOVÝ TÝDEN

pondělí 18. února

Jarní prázdniny

dobrovolné akce: Vím co se stalo v ŽM, odpoledne návštěva ZOO Praha

úterý 19. února

Jarní prázdniny

biologie člověka s maturanty (zájemci z mladších budou vítáni)

středa 20. února

Jarní prázdniny

dobrovolné akce: výlet do Pyšel

čtvrtek 21. února

Jarní prázdniny

dobrovolné akce: Návštěva školy OTEVŘENO v Benátkách nad Jizerou

pátek 22. února

Jarní prázdniny

dobrovolné akce: Vím co se stalo v ŽM (dopoledne)

sobota 23. února

neděle 23. února

Možná dobrovolné plavánípP