Organizace týdne | 9. - 15. dubna

Dispečer: Jirka Slapnička

pondělí 9. dubna

Vyučování podle rozvrhu.

Ný - doladění kurzu první pomoci (David, Arnošt, Viktor)

úterý 10. dubna

Velká přestávka - kapitanát

po obědě kroužek programování!!! (14:30 - 15:30)

středa 4. dubna

Ksí + plavci z Lambdy: PLAVÁNÍ, sraz 7:30 .

pro zapsané Lambdány BRUSLENÍ. Sraz jako obvykle.

Mí bude od rána testováno a to mezinárodně, sraz ve škole v 8:50.

od rána organizuje Kurz první pomoci ve Staré Boleslavi, sraz v 7:40 na Letňanech dole v metru. S sebou svačinu, věci na zdravoťák, 20 Kč na autobus, Lítačku nebo Open card.

Návrat mezi 14 a 14:30 na Letňany.

programy:

 ξ | Ksí po plavání dějepisný program (vemte si sešity, učebnice a pastelky) a angličtina (oběd ve škole)
 ν | 

Kurz první pomoci v Klíčku ve Staré Boleslavi;

sraz v 7:40 na Letňanech dole v metru. S sebou svačinu, věci na zdravoťák, 20 Kč na autobus, Lítačku nebo Open card.

 µ |  Testování PISA, sraz ve škole v 8:50
 λLambda

Matematika

 

čtvrtek 12. dubna

Fórum: ladění expedičních témat (za týden se uzavírají nápady), příprava výjezdu na Paseku, ný - příprava zdravoťáku pro Otevřeno a Klíček (balení věcí, dolaďování závodu)

Odpoledne výtvarný a fyzikální kroužek

pátek 13. dubna

7:00 KROUŽEK LATINY

Výuka podle rozvrhu, odpoledne dobrovolné plavání na Šutce

sobota 14. dubna

dobrovolná pouť do Poříčí nad Sázavou s františkány

neděle 15. dubna