Organizace týdne | 27. dubna - 3. května 2020

Ahoj všem, tak konečně se zase vracíme k tradici týdenních plánů, tak snad se postupně podaří dát všechny věci kromě zadání úkolů na jedno místo.

Tento týden zatím dispečer není určený, ale příští týden by už zase mohl být a pomoci dávat dohromady všechny důležité věci.

Opakuji, že všechny úkoly by měly být v edukitu a odevzdání je za po a út do úterý večera a za čt a pá do pátku večera. pokud nestíháte, napište učiteli e-mail a domluvte se na posunutí termínu.

Omíkron: přehled hodin přes videokonference

Ksí: přehled hodin přes videokonference

Ný: přehled hodin přes videokonference

Mí: přehled hodin přes videokonference

Stále vám také budou do školního e-mailu  pravidelně chodit
pozvánky na jednotlivé hodiny vždy den předem v podvečer.

 

pondělí 27. dubna

9:00 on line společňák, informace o plánu na další týdny a měsíce

distanční výuka podle rozvrhu

 

úterý 28. dubna

distanční výuka podle rozvrhu

do večera odevzdání úkolů za po a út

 

středa 29. dubna

Den určený pro vaši relaxaci a sportovní vyžití, budeme rádi za vaše fotky do školního archivu i náměty pro ostatní na pohyb všedy možně...

Vyhlašujeme soutěž o nový pozdrav Přírodní školy v koronačasech:

  • Vymyslete, jak bychom se ve škole mohli zdravit, když si nemůžeme potkávat ruce, ani se na sebe usmívat. Natočte krátké video a pošlete ho Frantovi nebo Matoušovi. Ty pak zveřejníme a uděláme veřejnou soutěž.
  • Termín odevzdání je neděle 10. května.

kroužek na MFF UK na webu http://www.krouzekfyziky.cz/

 

čtvrtek 30. dubna

Projektový den tam kde zrovna jste, je součástí výuky a bude se započítávat do příslušných předmětů (vč. podmínky B1 - praktika)

Detailní zadání pro jednotlivé třídy vyvěsíme na edukitu i zde.

  • omí   biologie - bezobratlí kolem nás (průzkum a kreslení v přírodě
  • ksí UK - barokní krajina i protréty
  • ný biologie - čeledi krytosemenný rostlin - prektické aktivity v terénu
  • mí UK - tvorba barokní krajiny

Pokud máte na PŠ sourozence a budete mít stejné zadání projektu, můžete spolupracovat (bude to specifikováno v zadání).

Pokud by si někdo chtěl ze zájmu zrealizovat i projekt jiné třídy, příp. pomoci sourozenci, je to také možné.

10:00 on line porada učitelů

Večer překvapení, sledujte fb, web nebo instagram školy 

 

pátek 1. května

Státní svátek - možnost pokračovat v realizaci projektu ze čtvrtka

 

sobota 2. května

večer poslední termín odevzdání čtvrtečních projektů (způsob odevzdání bude součástí zadání)

 

neděle 3. května

Konec plnění podmínek v jazykových předmětech (kromě češtiny)

 

Akce ve výhledu:

  • Projektový den st 6. května - zeměpis