Organizace týdne | 20. - 26. května 2019

Dispečer: Andrea, zást. Jakub F.

pondělí 20. května

Vyhlášení alfa verze složení expedičních skupin

Výuka podle rozvrhu (možné drobné změny)

Ústní maturitní zkoušky

KMD -  studio Dva, sraz v 18:35 na Muzeu dole v metru

úterý 21. května

Velká přestávka - kapitanát

Po obědě: KLUB (poslední možnost napsat si testy u většiny učitelů)

14:30:  výtvarný kroužek

BUDE Lenka (poradenské služby psychologické a jiné)

středa 22. května

PLAVÁNÍ A BRUSLENÍ

Bruslení: sraz v obvyklém čase na obvyklém místě, s sebou brusle, helmu a další vybavení dle zadání

Plavání: sraz v 7:50 před bazénem na Výstavišti, plavky, ručník, plavecké brýle!

 ξ | Ksí Program v botanické zahradě s mí - ekologie rostlin
 ν | 

Praktika na MFF UK

 µ | 

Program v botanické zahradě s ksí - ekologie rostlin

 λLambda

Prázdniny od slova prázdný a už je to opravdu vážný...

odpoledne kroužek na MFF (15:30) poslední možnost nahrayení chybějících praktik

čtvrtek 23. května

7:50 sraz u stromu školy - rozloučení s maturanty, slavnostní předávání maturitních vysvědčení

po skončení výuka ve škole

Fórum není - výuka

KONEC POLNĚNÍ PODMÍNEK (je třeba mít i zapsáno)

pátek 24května

Ředitelské odpočinkové (doufejme, že zasloužené) volno

DOBROVOLNÉ PLAVÁNÍ NA ŠUTCE, možnost nahrazení ad. (kolem 14.  hodiny, podrobnosti řeknu zájemcům ve škole)

sobota 25. května

 

neděle 26. května

Terezínská štěfeta zpívá v Třebíči