Organizace týdne | 19. - 25. listopadu 2018

 

Dispečer: Róza

pondělí 19. listopadu

Porada krátká figurantů na závod - velká přestávka

úterý 20. listopadu

2. přestávka - porada lektorů a organizátorů na zdravoťák

Velká přestávka - kapitanátVV

středa 21. listopadu

PLAVÁNÍ A BRUSLENÍ!!! 

Bruslení: sraz v obvyklém čase na obvyklém místě, s sebou brusle, helmu a další vybavení dle zadání

Plavání: sraz v 7:45 před bazénem na Výstavišti; s sebou plavky, ručník, plavecké brýle) ad.

 ξ | Ksí Chemická praktika / UK (AK, MB) oběd i konec ve škole
 ν |  Velké a malé příběhy moderních dějin (JN) - pomůže nám při práci, když budeme mít ve třídě pár notebooků. 
 µ | 

návštěva dolů v Příbrami (MM, FT) - oběd odhlášen, info na profilu třídy

 λLambda

Praktika MFF UK (FH, VŽ) - sraz v 10:00 u vrátnice MFF, oběd odhlášen

 odpolene kroužek na MFF UK

odpo

čtvrtek 22. listopadu

Fórum: společný sraz - nastínění témat na Vesmír (připravte si svoje projekty) a taktéž Expedici; potom příprava zdravoťáků a aktivní volno

pátek 23. listopadu

7:00 kroužek latiny

odpoledne: příprava zdravoťáku, odnesení věcí k salesiánům

sobota 24. listopadu

KURZ PRVNÍ POMOCI PRO VEŘEJNOST (Salesiánské centrum)

časy srazů organizátorů se liší podle toho, co máte za funkci - bude upřesněno; konee mezi 17. a 18.h

neděle 25. listopadu

Nácvik divadla Návštěva z pravěku (ve škole), 13:15 - 18:00