Organizace „pasekového“ týdne 27.4. - 4.5.

 

Vážení přátelé,

jak jsme již avizovali, z důvodu rekonstrukce prostor na Sluneční pasece nemůžeme letos uskutečnit tradiční výjezd do tee-pee. Je nám to líto, proto bychom čas vymezený pro tento výjezd rádi určili na projektové akce obdobně, jako by tomu bylo na Pasece. Zde je jejich stručný harmonogram:

víkend 27. (odpoledne) – 29. dubna – jarní adaptační výjezd primy – lambdy do Svatého Jana pod Skalou. Tato akce je pro studenty lambdy povinná, ostatní studenti se mohou na programu a jeho organizaci podílet dobrovolně. Pobyt bude zaměřen na rozvoj skupinové práce, hlubší vzájemné seznámení a nácvik některých postupů a kompetencí, které budou studenti potřebovat při červnové výzkumné expedici. Podrobnosti budou upřesněny aktuálně.

pondělí 30. dubna – projektový den ve škole – zvláště plnění povinné podmínky za zeměpisu a jazykový program.

úterý 1. května – povinná biologická exkurze do Polabí (jsme si vědomi, že je státní svátek, nicméně pokud bychom byli na výjezdu, volných dnů bychom zaplnili víc; program bude mít charakter výletu s plněním 1 – 2 podmínek z biologie). Navštívíme ekosystémy lužního lesa, slepých ramen, dubohabrových hájů a bazofilních luk. Plnit se budou povinné podmínky z biologie – jarní poznávačka rostlin a průzkum ekosystému.

středa 2. – pátek 4. dubna – výjezd do Tábora; navštívíme patronátní základní školu v Táboře, se kterou bychom chtěli zrealizovat společný umělecký projekt, ale zaměříme se i na studium historie a současnosti města a jeho okolí (předpokládáme dějepisný, přírodovědný a umělecký program, ale i sportovní aktivity ad.). Vyvrcholením programu by mělo být provedení představení našich studentů Limonádový Joe pro obyvatele Tábora. Podrobnosti upřesníme taktéž aktuálně (příjezd do Prahy předpokládáme v dřívějších odpoledních hodinách).