Přijímací řízení: kritéria a odevzdávání přihlášek

Na webu školy jsme zveřejnili kritéria přijímacího řízení do sekundy (Pí) pro školní rok 2022/2023. Kritéria jsou rovněž součástí Průvodce uchazeče o studium, který každý uchazeč dostane při odevzdání přihlášky či žádosti o přestup na sekretariátu školy.