Odevzdání záměrů profilových prací | Mí a Lambda

Připomínáme, že se blíží obhajoby profilových prací studentů Mí a Lambdy, které proběhnou v druhé půlce podzimního výjezdu (s největší pravděpodobností ve středu 16. listopadu).

Před obhajobou je nutné odevzdat písemně zpracovaný záměr profilové práce a to nejpozději
do čtvrtečního rána 10. listopadu do rukou pana učitele Martišky nebo pana učitele Najberta.

Pokyny ke zpracování najdete na třídních profilech Mí a Lambdy v záložce Profilová práce. Student, který písemný záměr neodevzdá, nebude připuštěn k obhajobě a bude mu určen náhradní termín v příštím roce.