Odeslání námětu na umělecký projekt

Náměty na umělecké projekty zasílejte nejpozději do čtvrtka 21. prosince 2017. Poté náměty posoudí "komise" a společně bychom se sešli nad případnými doporučeními či změnami. 

Doporučení a zásady

Oproti minulým rokům důrazně doporučujeme vycházet z nějaké předlohy a tu třeba výrazně proměnit a změnit. Uvidíte, že se vám to celé bude tvořit snadněji a i výsledek bude nakonec lepší, než kdybyste bez větších zkušeností s prací scénáristy vymýšleli příběh vlastní. 

V rámci synopse napište delší odstavec, kde komplexně pojmenuje téma a prostředí, kde se příběh, děj bude odehrávat. Nejzásadnější je popsat výchozí bod (začátek) a konec (kam děj směřuje), to jest základní stavbu dramatu. Už Aristoteles v díle Poetika shrnul většinu postupů a zásad výstavby příběhu, které jsou platné dodnes
a jsou základním kamenem pro stavbu všech děl:

  • 1) EXPOZICE - úvodní část uvádějící základní jednající postavy,
    jejich vztah, konflikty a prostředí, v němž se pohybují
  • 2) KOLIZE - v této části se poprvé střetnou protikladné síly (např. Dobro vs. Zlo)
  • 3) KRIZE - konflikt nastíněný v předchozí části zde vrcholí, ale není dořešen
  • 4) PERIPETIE - v této části dochází k obratu děje naruby (často spojeno s poznáním, např. kdo je kdo)
  • 5) KATASTROFA - obrat v ději je dokonán, jsme svědky vyřešení konfliktu (součástí této části může býti tzv. katarze - hromadné očištění, ať už jednotlivých postav nebo i divák

V log line napište v 1 větu, případně souvětí, jaké je TÉMA. Co by mělo představení divákům sdělit? Téma vychází z vaší motivace, proč jste se právě toto KONKRÉTNÍ dílo rozhodli tvořit.

Hodně štěstí a hlavně radosst z toho, že můžeme tvořit!