Obhajoby záměrů profilových prací Ný | 11. listopadu

Ústní obhajoby nakonec proběhnou ve středu až v odpoledních hodinách od 14 do 16 hodin paralelně ve dvou komisích prostřednictvím Google Meet. Doufáme, že to pro vás neznamená velkou komplikaci. Získáte tak čas na případné dopolední konzultace 1:1 ve Stromovce a přípravu prezentací.  

Délka prezentace je stanovena na maximálně 5 minut a měla by obsahovat cíl práce, metody, přesně specifikovaný rozsah výstupů a základní časový harmonogram práce. Po prezentaci budou vždy následovat otázky komise.

  • Pokud chcete sledovat své spolužáky je to možné.