Obhajoby profilových prací | Ksí

Vážení studenti,

ve čtvrtek 11. března 2021 se uskuteční obhajoby Vašich hotových profilových prací, na kterých jste v náročných podmínkách pandemie pracovali více než rok, a které jsou předpokladem k úspěšnému ukončení nižšího stupně gymnázia, ukončení základní školní docházky a postupu do vyššího stupně. 

 • ČASOVÝ ROZPIS A ODKAZY K PŘIPOJENÍ NAJDETE NÍŽE NA TÉTO STRÁNCE

Musíme konstatovat, že práci úspěšně nakonec odevzdali všichni, což nám dělá velkou radost. Posledním krokem je obhajoba, která ovlivní vaše celkové hodnocení. 

V tento den odpadá vaše běžná výuka. Prosíme však, abyste se účastnili prezentací svých spolužáků jako publikum.

Dovolte nám nyní seznámit Vás s podobou obhajob:

 • proběhnou od 9:55 do 13:10 ve 2 komisích zároveň
 • délka prezentace by měla být přibližně 7 minut včetně vypořádání otázek a poznámek oponenta, nesmí však přesáhnout 10 minut, následovat budou případné dotazy komise či publika
 • obhajoba by měla obsahovat: cíle vaší práce a jejich naplnění, případně představení výstupu, shrnutí postupu práce, v závěru pak odpovědi na otázky oponenta a vypořádání dalších poznámek z oponentury
 • komise hodnotí: úroveň přednesu, strukturu a obsah prezentace, vypořádání otázek a poznámek oponenta, srozumitelnost, dodržení časového limitu, zpracování vizuální prezentace, vypořádání otázek komise, případně publika
 • složení komisí a časový rozpis najdete nejpozději na začátku pracovního týdne na webu školy na profilu y
 • vizuální prezentaci nahrajte do této složky nejpozději do středečního večera ve formátu: příjmení.pptx
 • s předstihem doporučujeme podobu obhajoby konzultovat s vaším vedoucím práce

Vzhledem k tomu, že jde o slavnostní událost a prezentujete práci, které jste věnovali tolik času, rádi bychom této události daly náležitou úroveň, ač omezenou online prostředím, prosíme o dodržení těchto providel:

 • na sebe si vezměte slavnostní oblečení odpovídající této události
 • uspořádejte si prostředí pro prezentaci, vyberte místo, kde vás nikdo nebude rušit
 • při samotné obhajobě stůjte, počítač umístěte ideálně na vyvýšené místo do úrovně hrudníku a mírně od něj odstupte
 • samotnou vizuální prezentaci bude ovládat některý ze členů komise tak, abyste na obrazovce mohli během vašeho přednesu sledovat vaší vizuální prezentaci zároveň s obrazem publika a komise, berte to prosím jako jisté omezení. Přijde nám důležité vytvořit prostředí, kdy mluvíte k publiku a nikoliv k prázdné obrazovce, kde máte jen svou prezentaci.
 • vyhněte se použití mobilního telefonu

 

Od 14 hodin pak obhajoby zakončí slavnostní vyhlášení výsledků v konferenční místnosti vaší třídy Ksí. 

Upozorňujeme, že pokud komise v rámci hodnocení vaší obhajoby stanoví kritéria, datum nápravy / opravy / doplnění práce nutné k udělení známky, jste povinni práci po obhajobě dopracovat a předložit ke kontrole do stanoveného data.

Děkujeme za pochopení, přejeme hodně štěstí a těšíme se na představení vaší hotové profilové práce.

Zobrazit rozpis obhajob na celé obrazovce.