Obhajoby hotových profilových prací Omikron 22. března 2023

K obhajobě si připravte prezentaci, její délka je stanovena na maximálně 8 minut. Obhajoba by měla představit cíl práce, metody, výsledky, závěry a výstupy, reakci na oponenturu a vaše odpovědi na otázky položené oponentem. Po prezentaci bude vždy následovat krátké shrnutí oponentury vaší práce a poté otázky komise a publika.

Obhajoby proběhnou ve škole. 

Výsledná známka z celé profilové práce se stanovuje na základě těchto kritérií:

  • hodnocení práce oponentem*kou v posudku 
  • ústní obhajoba před komisí 
  • hodnocení práce vedoucí*m či případně odborným*ou konzultantem*kou

jméno

vedoucí práce

téma práce

začátek obhajoby

 

7:50 - slavnostní zahájení

Jakub J.

František Tichý

Dokumentace rozmnožování agam vousatých ve vlastním chovu

8:05

 

Matilda V.

Anežka Koutníková

Výzkum plísní na potravinách

8:20

 

Matouš

František Tichý

Výskyt žáby

8:35

 

Šimon P.

Anežka Koutníková

Pozorování populace pavouků v PP Dolní Šárka: na lokalitě Šatovka (xerotermní kostřavový trávník)

8:50

 

Julie K.

Anežka Koutníková

Lišejníky

9:05

 

Marek Š.

Filip Hložek

Animace fyzikálních jevů

9:20

 

přestávka 15 minut

Jonáš S.

Štěpán Macháček

Mapa českých a slovenských tramvají ve světě

9:50

 

Jáchym Š.

František Tichý

Zkoumání osudů lidí na Terezínských fotografiích

10:05

 

František P.

Tereza Průšová

Příběh Lotty a Heinze Poperových

10:20

 

Robin K.

Filip Hložek

Roboti - Ozobot a Edison ve škole

10:35

 

Josef A.

Anežka Koutníková

Příprava kuchařky: různé světové kuchyně

10:50

 

Adam N.

František Tichý

Podcasty Future

11:05

 

přestávka 15 minut

Tomáš B.

Tereza Průšová

Grafické řešení deskové hry

11:35

 

Alžběta K.

Hana Nábělková

Propagační brožura pro Přírodní školu

11:50

 

Zuzana B.

Hana Nábělková

Vlastivědná hra po Praze 1, 2 a 4

12:05

 

Adnan A.

Marek Matura

Kurz parkouru

12:20

 

Oliver B.

František Tichý

Rok včelaře

12:35

 

Anna P.

Matouš Bičák

Moderní audiovizuální techniky z vlastní perspektivy

12:50

 

pauza na oběd

Filip R.

František Tichý

Natočení krátkého filmu na motivy Povídek z jedné a druhé kapsy

13:35 - on-line Konferenční místnosti Omíkron

 

Cecila E.

Tereza Průšová

Taneční videoklip

13:50

 

Julie S.

Vít Novotný

Napříč flétnami

14:05

 

Jonáš K.

Tereza Průšová

Výroba nožů

14:20

 

Jonáš S.

Štěpán Macháček

Mapa českých a slovenských tramvají ve světě

14:35

 

Adam Issa

Jaroslav Najbert

Netolismus

14:50

 

vyhlášení výsledků