Ný_dějepis_literatura

Podmínka B1 četba

V příloze naleznete seznam doporučené literatury k dějepisu. Vyberte si jednu knihu a vypracujte otázky (pod seznamem knih) na samostatný list A4. Termín odevzdání nejpozději III. podmínky 2.3.2016.