Ný_D_test A7

Ve čtvrtek 11.2. bude slíbený test na Indii, Čínu a kočovníky.

V testu bude: hlavní řeky v Indii a Číně, způsob obživy, přírodní podmínky

Indie - uvést příklad měst a v čem bylo významné, Indická náboženství, společenské skupiny (kasty), indické číslice, indický vládce Ašóka

u Číny - písmo, velká čínská zeď, čínské vynálezy, čím byla "říše středu" ohraničena ze všech světových stran, Konfucius

kočovníci - kdo to byly, čím se živili, kde se vyskytovali, v čem bydleli

Učebnice str. 60 - 77, ale využijte hlavně sešit, učebnice je někdy až moc podrobná.