Ný_D_test A6

Ve čtvrtek 28.1. bude test A6 Egypt a Palestina

využijte sešit a případně učebnici str. 42 - 49 Egypt a 58 - 59 Fénicie, Kanaán, Izrael

Budu se ptát na přírodní podmínky Egypta, řeku, záplavy, pyramidy, společnost, písmo, dovednosti starých egypťanů

Fenicíe atd. - co to bylo za národ, jaké město založili, co jsou to kolonie, písmo

Palestina (Kanaán, Izrael) - hebrejské kmeny, Tóra, Jeruzalém