Ný_D_test A3

V úterý 24.11. bude test z podmínky A3 Zpracování kovů (doba bronzová a železná) bude tam:

dokončení pozdní doby kamenné - doba měděná - obchod, využití mědi, osady, oradlo, role mužů a žen, kovotepectví str. 28 - 31 - toto v testu bude jen okrajově

doba bronzová - bronz, odlévání bronzu, obchod se Středomořím, Unětická kultura, milavečská kultura, kultura popelnicových polí - různé druhy pohřbů - str. 32 - 35

doba železná - tavení železa, hutnictví, k čemu se využívalo železo, kolo a kolářství, radlice, výroba dřevěného uhlí, náčelníci, doba halštadská a laténská, Keltové - oppida, Bójové, hrnčířský kruh - str. 36 - 39