Ný_D_test A2

V úterý 27.10. proběhne v hodině dějepisu avizovaný test z podmínka A2 Odkaz pravěku, doba kamenná.

V učebnici strany 16 - 29, vycházejte hlavně ze sešitu.

V testu bude:

Paleolit a mezolit (starší a střední doba kamenná): kde se vzali první lidé, jak se jim říkalo, co se stalo po skončení doby ledové, co používali za nástoroje, co je to pazourek, pěstní klín, zrnotěrka, polozemnice, čepel, venuše

Neolit (mladší doba kamenná):kde začalo zemědělství, co je to úrodný půlměsíc, co je to archologická kultura, příklad keramiky, jak byla zdobená, neolitická revoluce - co to bylo, proč se lidem najednou začalo lépe dařit, zemědělství, dlouhý dům, domestikace, jaká zvířata si člověk ochočil a které první, zásobní jáma, takní látek, vznik prvních vesnic

Eneolit (pozdní doba kamenná, doba měděná): první používaný kov měď, oradlo, vůz, řemeslníci, obchod

Vypsala jsem všechno, ale jsou to poměrně snadné věci, které jsme na hodinách opakovali, kromě doby měděné, ta tam bude jen okrajově.

Držím palce