Ný_D_test A10

V úterý 12.4. bude test z dějepisu na podmínku A10

v testu bude:

Klasické Řecké dějiny - řecko -perské války (kdo s kým, kdy, proč a jak to dopadlo), Periklovi Athény (kdo byl Prikles, co udělal jako nejvyšší úředník, co postavil), Peloponéská válka (znát pojem Athénský námořní spolek, jak války dopadly a jaký to mělo důsledek) učebnice str. 98-99

Helénismus- Dobytí řecka Makedonií, Filip II., Alexandr Makedonský - jeho tažení, které země dobyl, které ne. Jak se říše rozdělila po jeho smrti, kdo v ní vládnul. 104 - 107

Řecká kultura

řecké stavitelství, poznat sloupy, malba na keramiku str. 96-97

řecká vzdělanost a divadlo - str. 100 -101

řecká moudrost a sport - 102 - 103

vynálezy str. 109