Ný_D_prezentaceA1

Připomínám termín odevzdání podmínky A1 z dějepisu, a to 6.10.

Ve středu 14.10. proběhne ve škole prezentace této podmínky před ostatními spolužáky. Pokud jste zkoumali nějaký předmět (který není veliký) nebo fotografii doneste ji na tu prezentaci do školy.

V prezentaci bude hlavně rodinný příběh, zajímavosti z rodokmenu (odkud rodina pochází, zajímavé osoby), zajímavosti k předmětu, či fotografii.

Na každého studenta připadnou cca 3 - max 5 min. Prezentace bude pouze ústní, nepřipravujte power point.

Prezentace je podmínkou splnění A1.