Ný - test - přídavná jména

Milí Nýáni,

testík na přídavná jména si napíšeme v pátek 8. dubna.

Teď se soustřeďte hlavně na to, abyste včas odevzdali podmínky (do neděle 3. dubna).

V textu bude:

- pravopis (i/y - odůvodnění podle vzorů, -n-, -nn-, stupňování znájší - tajmnější)

- určování druhů přídavných jmen

- určování mluvnických kategorií

- stupňování