Ný - pololetní práce z jazyka + změna rozvrhu

Milí studenti,

v pátek 15. ledna budeme psát během hodiny mluvnice pololetní práci z jazyka.

Může obsahovat tato témata:

- pravopis všeho druhu, určování slovních druhů, tvoření slov, rozbor stavby slova, určování podstatných jmen konkrétních, abstraktních, hromadných, látkových a pomnožných, obecných a vlastních; určování základní skladební dvojice ve větě, určování mluvenických kategorií u podstatných jmen, synonyma, přímá řeč, otázky na porozumění textu, tvůrčí práce

Abychom se na pololetní práci připravili, budeme mít v úterý 12. ledna místo půlených hodin slohu hodinu mluvnice - a napíšeme si cvičný test. Já vám ho opravím a ve čtvrtek přinesu.

Ve čtvrtek 14. ledna budeme mít místo hodiny literatury hodinu slohu.

Další týden už budeme mít obvyklý rozvrh.