Ný OV zadání podmínky A11 Dny všední a sváteční

Zpracujte text do svého portfolia, který se bude věnovat proměně prožívání svátečních dnů ve vaší rodině. Vyberte si dva z pěti nabízených svátků: Velikonoce, Svátek práce 1. 5, Den české státnosti 28. 9, Den vzniku samostatného Československa 28. 10., Vánoce.

Navštivte člena vaší rodiny, od kterého vás dělí alespoň dvě generace (např. (pra)děda a (pra)babička, prateta) a vypátrejte, jak se vybrané svátky slavily u něho doma, když byl malý. Rozhovor můžete zpracovat formou přepsaných otázek a odpovědí, nebo shrnout vlastními slovy. Současně popište, jak daný svátek prožíváte v rodině dnes. Nakonec shrňte, jaké jste vypátrali rozdíly. Zkuste se zamyslet nad tím, proč se prožívání některých svátků mění, zatímco některé svátky se mohou slavit víceméně stejně. 

Pokud nevypátráte ve svém okolí dostatečně starého člena rodiny, můžete se individuálně domluvit na úpravě zadání.