Ný | Občanská výchova | středa 8. 11.

Ve středu půjde Ný v rámci výuky OV na projekci a besedu v rámci festivalu Mezipatra.

Sraz pro ty kdo nejdou plavat u bazénu. Rozchod na metru Můstek (Václavské náměstí) mezi 13 - 14h. Oběd odhlášen.

S sebou 50 Kč na film.

 

Celý program je věnovaný hlavně sebepojetí a sebepřijetí.

 

Pujdeme na film:

Raising Zoey

(Dante Alencastre: Raising Zoey), USA, 2016, české titulky, 54 min

Třináctiletá Zoey je trans dívka, která nechce nic víc než chodit do školy, učit se, bavit se s přáteli, prostě

žít jako ostatní děti. Bohužel nevědomost a nesnášenlivost veřejnosti jí naplnění těchto tužeb vždy

neusnadňují. V dokumentu Zoey s pomocí své matky a organizace ACLU bojuje se školskými úředníky

za právo na sebeurčení ve škole. Dokonce i tváří v tvář šikaně jak ze strany školních představitelů, tak i

spolužáků se Zoey rozhodně nadále žít plnohodnotný život. Věří, že šíření jejího příběhu pomůže i

druhým vytrvat v boji za vlastní naplněnou a autentickou existenci.

Trailer k filmu: https://www.youtube.com/watch?v=0Dl7ZMQ2Qw8

Besedy v délce půl hodiny až hodinu, podle zájmu studentek a studentů, povedou vybraní odborníci.