Ný OV prezentace B2

Jen připomínám, že zítra budeme prezentovat své práce Moje obec v proměnách času. Každý si připraví krátkou prezentaci (2-3 minuty), ve kterých shrne, čemu se v práci věnoval a co zajímavého o své obci zjistil. Prezentovat budeme ústně, já vyhledám vždy jen fotografie obce na internetu. Koho nestihneme, bude prezentovat ve čtvtek při suplované hodině.