Ný OV podmínka A6 zadání

Podmínka A7 se jmenuje Moje sociální skupiny a role. V jejím rámci vytvořte na papír A4 myšlenkovou mapu nebo plakát, na kterém popíšete 5 sociálních skupin, ve kterých trávíte svůj čas. Uprostřed bude vaše fotografie nebo obrázek sebe sama.

Ke každé skupině uvedete základní charakteristiku v podobě odpovědí na následující otázky:
název skupiny (např. školní třída, kroužek hraní na flétnu)
sociální role (spolužačka, sestra)
jak velká skupina je (velká, malá)
jak vznikla (náhodná, organizovaná)
jak se v ní cítím (bezpečně, užitečná/ý)
kdo v ní je (kamarádi vrstevníci, různí náhodní lidé)
co v ní dělám (cestuji do školy, starám se o sourozence)
co mě učí (komunikovat, rozvíjet moje nadání)