Ný OV podmínka A2 zadání

Podmínka A2: Příroda a péče o životní prostředí
Vypracování podmínky: Chráníme přírodu

Vytvořte další text do vašeho portfolia, ve kterém zpracujete informace o chráněném přírodním území a památce ve formě hesla do turistického průvodce. Každý žák zpracuje:


1) jednu chráněnou krajinnou oblast dle vlastního výběru (např. CHKO Labské pískovce, CHKO Český kras)

2) jednu přírodní chráněnou památku či území, které jsou v blízkém okolí jeho bydliště (Praha i střední Čechy – např. Národní přírodní památka Barrandovské skály, Přírodní rezervace Klánovický les)

3) jeden z 11 pražských Přírodních parků (opět ideálně v blízkosti bydliště např. Rokytka, Šárka-Lysolaje)

Rozsah: 2-3 strany A4 (doporučuji ručně, je možné i na počítači, nicméně texty z internetu slepě nekopírovat)

Forma: charakteristika CHKO nebo přírodní památky by měla obsahovat stručné informace o umístění, rozloze, roku a okolnostech vyhlášení ochranného statutu, pravidla pro návštěvníky + charakteristika výjimečnosti oblasti (co zde najdeme, proč je oblast chráněna státem). Doporučuji doplnit fotografií nebo vlastní ilustrací, případně mapou. Uveďte zdroje, ze kterých jste informace čerpaly (stránky CHKO, stránky městských částí, případně doporučené odkazy)

Zpracované informace budete moci využít v druhém pololetí pro tvorbu podmínky *B1 Naše obec v proměnách času.

Termín odevzdání: Úterý 27. října

Doporučené zdroje:

Seznam chráněných území Praha http://prahaa.webnode.cz/prirodni-zajimavosti/

Pražské přírodní parkyhttp://www.prirodniparky.wz.cz/index.html

Webové stránky jednotlivých městských částí a obcí
Seznam chráněných území na wikipedii
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%BDch_%C3%BAzem%C3%AD_v_Praze
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Seznamy_chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%BDch_%C3%BAzem%C3%AD_v_%C4%8Cesku_podle_okresu