Ný - OV Hodnocení obsahu portfolia

Do 14. 12. byste měli všichni do školy donést své portfolio, které bude pro účely závěrečného hodnocení (podmínky A5) obsahovat následující položky:

A1 Události a osobnosti českých dějin

a) test českých dějin a osobností (dělali jsme ve škole)

b) medailon významné osobnosti

A2 Příroda a péče o životní prostředí

a) charakteristika přírodní památky, pražského přírodního parku a chráněné krajinné oblasti

A3 Jak funguje naše obec

a) moje ideální obec

b) dopis starostovi/starostce obce – co se mi líbí, co se mi nelíbí

A4 Česká republika – základní charakteristika

a) tajenka české státnosti (dělali jsme ve škole)

 

b) časová osa, do které zanesete následující roky a příslušné události: 1. státní útvar na našem území, 1. český kníže, 1. český dědičný král, 1. zmínka o vaší obci,1526, 1918, 1939-1945, 1993, 2004, a kterou opatříte následujícími znaky (erby) - České království, vaše obec, Česká republika.  

Do portfolia vložte i béčkové podmínky, které jste dělali. Pokud je některá podmínka příliš velká, vyfoťte si ji a vložte na papír A4.