Ný-OV-A2

A2 Dospívání a mezilidské vztahy - podmínku můžete splnit dvěma způsoby

1) Napíšete manuál pro rodiče a učitele jak s vámi nejlépe zacházet v pubertě. Tzn. popíšete, jak byste si představovali z vašeho pohledu přístup dospělých lidí k vám v tomto obdovbí vývoje. Jak se dám předcházet konfliktům, ke kterým možná ve vašem životě dochází, jak vám dobře rozumět (možná, že dospělí často říkají, že to nechápou atd.) Nebo máte úplně jiné starosti, nebo jiná přání. Tady je možnost se vyjádřit. - rozsah 2500 znaků (1,5 normostrany), nebo 450 slov, kdo píše ručně.

 

2) Popíšete svůj dosavadní život v jednotlivých etapách. Prenatální vývoj, novorozence (0 - 1 m), kojenec (do jednoho roku), batole (1 - 3), předškolní období (3-6), mladší školní věk (6- 11/12 let), prepuberta/puberta (11/12 - 15 let). V každém období popíšete váš psychický a fyzický vývoj, co jste dělali, uměli, co se u vás objevilo nového (pohyb, dovednosti, řeč, atd) , jaké jste měli zájmy, o čem jste v té době snili, přemýšleli, co pro vás bylo důležité. rozsah stejný, jako u předchozího zadání (můžete doplnit o fotky, pokud budete chtít)

Termín odevzdání nejpozději 31.10. Jinak nezaručuji, že to stihnu přečíst do podmínek. Ale čím dřív odevzdáte, tím lépe.