Ný OV A1 zadání

Podmínku A1 budeme plnit formou úvahy do vašeho portfolia na téma:

Co pro mě znamená bohatství?

Termín odevzdání: do rukou p. uč. Najberta 13. října.

Kritéria hodnocení: Za úvahu můžete získat 9 bodů.

2b. rozsah (1800 znaků na počítači nebo 350 slov ručně psané)

2b. pravopis

4b. myšlenka a její stylistické zpracování

1b. hlavička (název podmínky, titulek úvahy, jméno autora, počet znaků/slov)

Podmínka bude uznána, pokud dosáhnete minimálního počtu 6 bodů. Nevydařenou podmínku budete moci v opravném termínu (do 31. 10.) přepsat.