Ný - OV - A1 Střet kultur

A1 Kultura světa - soužití nebo konflikt

- tato podmínka je realizována jako písemné zamyšlení v příloze nalezneš rozepsaná tři témata, jedno si vyber.