Ný - obvodní kolo matematické olympiády

Týká se jen Štěpána a Ester.

Sraz v úterý v 7:40 na tramvajové stanici Letenské náměstí - před Billou.

S sebou přezuvky, psací a rýsovací potřeby. Není dovolen mobil ani kalkulačka.

Řešíte 3 úlohy za 120 minut (8:00 - 10:00). Je pravděpodobné, že úlohy budou mít podobná témata jako ty domácí.

Pak se vracíte do školy :-)

Ještě se můžete podívat na autorské řešení domácích úloh (od strany 5).


Tomáš