Ný, mí, lambda, kappa - zeměpis opravy

V úterý 21. června 2016 je poslední možnost opravy na známku ze zeměpisu. Opravy budou probíhat v době od 14:15 do 15:15 písemnou formou. Kdo bude mít zájem, musí se během pondělí zapsat na nástěnku (případně emailem) včetně podmínky, kterou bude chtít opravit.