Ný - D - Test A7

Ve čtvrtek 26.1. bude test A7 Přemyslovci a Lucemburkové

v testu bude - pojmy ze života ve štředověku - trojpolní systém, lokátor, rychtář, druhy měst, městská privilegia, cech, gotický sloh - prvky a stavby

poslední Přemyslovci - zlatá bula sicilská, P.O.I, prvorozenectví,Václav I.,  P.O.II - kdo to byl, co udělal, co připojil za země, jak zemřel, Václav II. - ražba pražských grošů, horní zákoník, Václav II. vymření přemyslovců, jaké měl koruny

lucemburkové - Jan Luc. - jak vládl, kde bojoval, povíšení pražského biskupství na arcibiskupství

Karel IV. vláda, země koruny české, co přiojil za země, co nechal postavit, univerzita, život a důležité údaje