Ný - D - test A2

Ve čtvrtek 29.9. bude test z podmínky A2 Zrod nové Evropy

Obsah: Rozpad Římské říše, Byzanc, stěhování národů, Franská říše - vznik, Karel Veliký, trojí lid, lenní systém, karolinská renesance

 

Opakování v úterý 27.9. v hodině