Ný - ČJ - úkol 9

Mluvnice:

úkol má 2 hlavní části:

1. prostudovat výkladovou tabulku v učebnici na str. 21, případně si z ní udělat poznámky do sešitu mluvnice

+ cvičení 5 na str. 21 (do domácího sešitu)

 

2. prostudovat výkladovou tabulku v učebnici na str. 24, případně si z ní udělat poznámky do sešitu mluvnice

+ cvičení 1 na str. 25 (do domácího sešitu)

 

Dokdy? pátek 27. listopadu (hodina mluvnice)