Ný - ČJ - úkol 8

Literatura:

Na hodině jsme četli čínskou pohádku O prvním pohádkáři. Napsali jste si dějovou osnovu příběhu (klíčové události). Vaším úkolem nyní je pohádku dokončit. 

Při dokončení pohádky také dokončete rozhovor mezi knížetem Lo Wangem a jeho slepým synem. 

Zde je začátek dialogu: 

Tu starý kníže Lo Wang zaplakal, vztáhl ruce k slepému vypravěči a zvolal:

"Vždyť ty jsi můj syn, kterého jsem dal pohodit v horách napospas dravé zvěři. Ale nebe tě ochránilo a dnes mi tě znovu vrací..."

Text nemusí být dlouhý, důležité je, abyste dokončili rozhovor mez knížetem a jeho synem a dokončili, dovyprávěli také celý příběh.

Dokdy? úterý 10. listopadu (hodina slohu)