Ný - ČJ - úkol 6

Literatura:

Vycházíme z úryvku z knihy O. Preisslera: Čarodějův učeň, který najdete v čítance na str. 193-195. Znovu si ho prosím přečtěte, ať si ho oživíte.

Na základě indicií (nápovědí), které jsou v textu, vymyslete a napište příběh (obsahující úvod, stať a závěr), ve kterém vysvětlíte, co se děje  každou noc o novoluní v tajemném mlýně na Blatech - jde o příběh podle vaší fantazie, měli byste však vycházet ze zadaného textu.

V příběhu byste měli odpovědět na otázky, které jste si tak pěkně formulovali v hodině:
- Co se to v mlýně každé novoluní děje?
- Proč se tuto noc mele na tzv. Mrtvém chodě, který se běžně nepoužívá?
- Co je v těch pytlích, které chasníci tu noc melou?
- Kdo je ten tajemný vozka?
- Proč Krabatovi všichni lžou, proč mu nechtějí říct pravdu?
- Proč tajemný vůz nezanechává stopy?
(případně další, které vás ještě na základě ukázky v čítance napadnou)

Příběh by měl být dlouhý přibližně půl strany A4 (a více).

Součástí vyprávění MUSÍ být osnova!

Dokdy? pondělí 2. listopadu (hodina mluvnice)