Ný - ČJ - úkol 4

Sloh:

Při hodině slohu jsme psali vyprávění na téma: Kdy jsem se naposledy doopravdy bál/a?

Napište podobné vyprávění, ve kterém zachytíte jeden z následujících pocitů, který si vyberete:

- radost,
- smutek,
- vztek, zlost,
- nadšení,
- nechuť,
- stud

Stejně jako jste popisovali nějakou situaci, příhodu, kdy jste se báli, kdy jste zažívali strach, vyprávějte, kdy, při jaké příležitosti, jste měli radost nebo jste byli z něčeho nadšení, byli jste smutní, měli jste na něco nebo na někoho vztek, kdy jste pocítili k něčemu nechuť nebo jste se styděli.

Rozsah: nejméně půl stránky A4.

Dokdy? 12. října (hodina mluvnice - v úterý pojedeme na obhajoby, takže nám hodina odpadne)

Někdo má u mě sešit na domácí úkoly - přinesu ho ve čtvrtek.