Ný - ČJ - úkol 14

Mluvnice:

Úkol má 2 části:

- Učebnice, str. 33, cv. 4 a 5 (tzn. uděláte 2 cvičení)

- Tvůrčí úkol: Vymyslete báseň se zimní tematikou, ve které použijete všechny tři druhy přídavných jmen.

Dokdy? pondělí 22. února (hodina mluvnice)