Ný - ČJ - úkol 10

Sloh:

Téma: popis postavy

Vyberte si některého člena rodiny a popište ho.

Dokdy? úterý 15. prosince (hodina slohu)